Aandachtspunten

Geluidshinder

Boren, timmeren en andere werkzaamheden die geluidsoverlast kunnen veroorzaken zijn verboden:

  • tijdens de kerstdagen, de paasdagen
  • de pinksterdagen en op nieuwjaarsdag;
  • op zondagen en overige feestdagen voor 11.00 uur en na 17.00 uur;
  • op 4 mei voor 08.00 en na 19.00 uur
  • op andere dagen voor 08.00 uur en na 20.00 uur.

Verhuismatten

Voorkom onnodige beschadigingen. Om de vloer in de liften te beschermen zijn verhuismatten beschikbaar. Deze matten zijn te verkrijgen bij onze huismeester en zijn makkelijk te plaatsen en weer te verwijderen. Indien u de matten in het weekend nodig heeft, wilt u deze dan op vrijdag bij de huismeester ophalen.

Afvoer sloopmaterialen

Sloopmaterialen dienen zoveel mogelijk in afgesloten zakken in de vuilcontainers gedepo­neerd  te worden. Grotere stukken kunnen op de daarvoor bestemde plaats in de vuilcon­tainerruimte worden geplaatst. Echter, de huismeester moet deze spullen naar buiten brengen zodat ze door de gemeente opgehaald kunnen worden. De spullen mogen dan ook niet groter en/of zwaarder zijn dan wat door een man hanteerbaar is.

Vervuiling tijdens het verbouwen

Vervuiling van de hallen tijdens het verbouwen dient dagelijks door u te worden opgeruimd. Hierop houdt de huismeester toezicht. Beschadigingen aan vloerbedekking of wandbekleding in de hal worden voor uw rekening hersteld. Indien de huismeester door u veroorzaakte vervuiling moet schoonmaken worden de kosten daarvan eveneens in rekening gebracht.

Labeling fiets(en)

Wij verzoeken u zich binnen 5 dagen na het betrekken van het appartement met uw fietssleuteltje(s) te melden bij de huismeester (appartement nr. 100), zodat hij uw fiets(en) kan voorzien van een label met uw huisnummer.

Ook namens uw medebewoners hartelijk dank voor uw medewerking!

Betaling servicekosten

De betaling van de servicekosten moet u zelf regelen, u ontvangt geen factuur of accept-giro van de vereniging van eigenaren! Hoe moeten de servicekosten worden betaald?

Wij verzoeken u uitsluitend te betalen door middel van een aan uw bank verstrekte periodieke betalingsopdracht. ­Het is voor onze penningmeester een hele klus om de 196 be­talingen die maandelijks binnenkomen te administreren. Daarom wordt u dringend verzocht te kiezen voor automatische betaling. Dat schee­lt ook in de kosten, hetgeen de vereniging ten goede komt.

Het door u te betalen bedrag dient te worden overgeschreven naar rekeningnummer NL61 ABNA 0587 0109 67 ten name van de Vereniging van Eigenaren “De Roerdomp” en wel bij vooruitbetaling vóór de eerste dag van de desbetreffende maand. Wilt u ervoor zorg dragen dat daarbij ook uw huisnummer wordt vermeld?

Deze punten gelden uiteraard voor elke bewoner van ons complex en niet alleen voor nieuwkomers.