Akte van Splitsing

De woongebouwen De Roerdomp zijn gebouwd door N.V. Mobielbouw.

Notaris Blauwhoff te Amsterdam heeft vervolgens op 5 december 1977 een splitsingsakte opgesteld.

In die akte worden er 198 appartementsrechten gecreëerd: De Roerdomp 1 t/m 198. Dat is nodig om die appartementen te kunnen verkopen en er hypotheek op te vestigen.

Verder zijn in de akte geregeld:

  • de stemverhouding van de 2- en 3-kamer appartementen  (art 6);
  • de oprichting van de vereniging van eigenaars  (art 10).

Op blz. 18 van de akte wordt een andere akte (het zgn. witte boekje) van toepassing verklaard en op blz. 19 van de akte worden daarop weer wijzigingen en aanvullingen van toepassing verklaard.

Als u uw appartement verkoopt kan de makelaar u vragen de akte van 5 december 1977 en het eerder genoemde witte boekje te overleggen.