Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Dr. J.A.M. Korfage, De Roerdomp 165

Plaatsvervangend voorzitter:
vacant

Penningmeester:
J. Doets, De Roerdomp 71

Secretaris:
Mevr. G. Huisman, De Roerdomp 79

Technisch bestuurslid:
D. Bussink, De Roerdomp 118

Algemeen bestuurslid:
E.H.E. Tullenaar, De Roerdomp 88

Algemeen bestuurslid:
vacant


Huismeester:
H. Hoveling, De Roerdomp 100


Bestuursvergaderingen zijn niet openbaar en worden in principe gehouden op de 1e maandag van elke maand. In de maand augustus wordt niet vergaderd.