Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Dr. J.A.M. Korfage, De Roerdomp 165

Plaatsvervangend voorzitter:
R.C. Vader, De Roerdomp 74

Penningmeester:
J. Doets, De Roerdomp 71

Secretaris:
G.J. Huisman, De Roerdomp 79

Technisch bestuurslid:
D. Bussink, De Roerdomp 118
Vacant

Algemeen bestuurslid:
Vacant


Huismeester:
H. Hoveling, De Roerdomp 100


Bestuursvergaderingen zijn niet openbaar en worden in principe gehouden op de 1e maandag van elke maand. In de maand augustus wordt niet vergaderd.